Huishoudelijk reglement TC KELO.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor een periode van één jaar en begint steeds op 1 april of vanaf de aanvaarding van de inschrijving door het bestuur, om te eindigen op 31 maart. Je wordt lid door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (“lidgeld”).

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld bij het begin van het verenigingsjaar.

Met het betalen van het lidgeld aanvaard en respecteer je de statuten van de club en het er aan gekoppelde reservatiereglement.

 

Kleding en gedrag

De leden die in regel zijn met de betaling van hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende seizoen, hebben toegang tot de tennisterreinen en het chalet.

Op de tennisterreinen is het dragen van reglementaire tenniskleding en aangepast schoeisel verplicht.

De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd en hoffelijk te gedragen en dragen ertoe bij dat de terreinen en de chalet netjes blijven en dat er geen afval rondslingert. 

Er wordt niet gerookt op de tennisvelden of in het clubhuis.

 

Reservaties tijdens het zomerseizoen

De leden kunnen een terrein online reserveren, in overeenstemming met het geldende reservatiereglement.

Voorrang bij reservering van de terreinen:

 

- lessen en stages van de tennisschool

- interclub

- tornooien

- clubactiviteiten (Tennis en BBQ, clubavonden, clubkampioenschap...)

 

De club kan activiteiten organiseren en daarvoor terreinen reserveren. Deze organisaties hebben steeds voorrang op de gewone reservaties. Het bestuur heeft de bevoegdheid om buitenreservaties om te wisselen.

 

Winterseizoen

Tijdens de winter wordt na de afsluit van het seizoen niet meer gespeeld op de terreinen. Men kan wel uitwijken naar de winterbegeleiding te Heverlee.

 

Tennislessen

Jeugd en volwassenen kunnen individueel of in groep tennislessen volgen. Je neemt daarvoor contact op met de verantwoordelijke van de tennisschool.

 

Verzekering en aansprakelijkheid

Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen aangesloten is, valt automatisch onder de door Tennis Vlaanderen afgesloten polis sportongevallen.  Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de tennisterreinen, en tijdens de periode vermeld op deze kaart.

Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de secretaris of een bestuurslid va te verwittigen.

 

De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid in de club.